Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Ansvarig utgivare: Marie Liljedahl

SENASTE AVSNITTEN

De svåra prioriteringarna

26 mars 2020

00:43:59

Kartan och terrängen

20 mars 2020

00:44:35

Att tänka med tragedierna

13 mars 2020

00:44:18

Våra verkliga värderingar? Om implicita fördomar

06 mars 2020

00:44:05

Uppmärksamhet

28 februari 2020

00:43:46