Information om Poddindex-statistik Sveriges Radio – status 24 juni 2019

Information om Poddindex-statistik Sveriges Radio – status 24 juni 2019

Sveriges Radio har upptäckt ett mätfel som påverkar framför allt räckviddssiffrorna för perioden vecka 10 till och med vecka 23 2019. 

Nivåerna har påverkats nedåt, i storleksordningen 10%, för veckoräckvidden (med variationer avseende total nivå och olika programtitlar).

Från och med vecka 24 2019 anses problemet vara löst och nivåerna vara korrekta igen. Nu sonderas möjligheterna att justera nivåerna, men tills vidare ligger de ”låga veckorna” kvar på Poddindex.se. En komplett rekonstruktion av data verkar inte möjlig, och en korrekt justering kan vara svår.

Felet beror i korthet på att Sveriges Radio möjliggjort användning av IPV6 från och med mars, och att mätsystemet inte rakt av kunde hantera den typ av ip-adresser som då skickades in.