Senaste Poddtoppen från Orvesto

Senaste Poddtoppen från Orvesto

Vi ser en stadig ökning av poddlyssnandet i senaste Orvesto mätningen

Orvesto har publicerat deras senaste statistik för Poddtoppen under tertial 2 2018, det vill säga ett snitt hur många som lyssnat under månaderna maj, juni, juli, augusti och vi kan se att lyssnandet ökar stadigt över tid.

Vi kan se att P3 Dokumentär från Sveriges Radio ligger på topp i Orvesto, vi saknar dock Alice & Bianca - Har du sagt A får du säga B från Acast som ligger på andra plats här på Poddindex. Det är roligt att poddarna får ett stort gehör hos svenska folket och 1,6 miljoner lyssnar veckovis enligt Orvesto, en ökning med 131 tusen lyssnare eller 9 procent om vi jämfört med terial 1.

Lite klargörande om skillnaden mellan Poddindex och Orvesto konsument 

Orvesto får årligen in 42 000 svar - ca 14 000 per tertial - i deras pappersenkät där ett slumpmässigt urval svenskar svarar på deras medie- och konsumtionsvanor i stort. Där poddarna är en del av alla de frågorna som de ställer, de rapporterar sin statistik tertialsvis med ett snitt på de fyra månaderna som respondenterna har svarat. 

Poddindex är en teknisk mätning där vi fångar unika lyssningar och antal avsnitt som man har lyssnat på och man ska ha lyssnat minst 60 sekunder frän källan där podden spelas upp för att komma med i statistiken. Vi identifierar unika lyssnare oavsett var man väljer att lyssna på podd och varje vecka rapporterar vi föregånde veckors lyssningar på alla poddar här på Poddindex från Sveriges Radio, Acast, Bauer Media och Nent.

Det är bra för poddbranschen att flera aktörer mäter lyssningen och rapporterar om utvecklingen för ett av Sveriges snabbast växande media just nu