Goda resultat av Sample Audit – granskningskonceptet för Podcasts

Goda resultat av Sample Audit – granskningskonceptet för Podcasts

Med tre nedslag i år, 2022, kan vi konstatera att konceptet att granska podcasts och validera den tekniska data som rapporterats in till Poddindex har fyllt sitt syfte. Inför 2023 är alla anslutna distributionsplattformar harmoniserade med de regler som gäller för mätdatan för poddar. Med detta koncept kan vi verifiera det som publiceras på Poddindex eftersom distributionsplattformarna är transparenta med sin rapporterade data.

Streamingplattformar för podcasts använder olika system för datahantering, vilket i sin tur betyder att mätmetoderna skiljer sig mellan olika leverantörer. Därför specificerar varje certifierad leverantör vilket system som används, hur standardiseringen implementeras och tillhandahåller loggfiler exklusivt för granskningen.

Det är av stor vikt för oss, som hanterar Poddindex, liksom den Tekniska Kommittén för Poddindex, att den gällande gemensamma standarden är säkerställd och konsekvent.

Metoden vi applicerar är stickprovsbaserad granskning av ett urval av podcasts som finns i Poddindex. Ett par av de anslutna distributionsplattformarna har mycket små avvikelser, medan andra har genomgått ytterligare utredning då avvikelser mellan vad som är publicerat på Poddindex mot vad tredjepartsanalys har redovisat har varit över 10%. Det har varit ett grundligt arbete i att harmonisera loggfiler för Poddindex, där distributörerna varit mycket tillmötesgående.


Planen för 2023 är att återigen göra tre nedslag av ett urval av podcast från Acast, Podplay, Podspace och Sveriges Radio.

Läs mer om revisionsmetoden här