Podcasts med flera avsnitt per vecka

Podcasts med flera avsnitt per vecka

Vi fick i uppdrag av Poddindex tekniska kommitté att utreda hur många poddar som har högre frekvens jämfört med andra, i ett led att utreda hur vanligt det är med podcasts som ges ut oftare än en gång i veckan.

I sammanställningen har vi utgått från de poddar som finns på Topp 20 under vecka 19. Poddarna kategoriserades enligt genre, längd, veckodag och antal avsnitt per vecka.


Hälften av de analyserade poddarna på Topp 20 släpper endast ett avsnitt per vecka, 30% släpper upp till två avsnitt per vecka och endast 5% släpper 2 eller fler avsnitt under en vecka.

Över 40% av de analyserade poddarna går ut med ett långt och ett kort avsnitt under samma vecka. 29% släpper ett långt och ett kort avsnitt på en och samma dag.

Bland de podcasts som släpper minst två avsnitt under en vecka, släpps en kort och lång version av samma ämne (33%), medan de andra har separata ämnen i varje avsnitt.


Det populäraste ämnet bland podcasts med hög frekvens (2 eller fler per vecka) är kultur/underhållning (40%), men även nyheter och politik, sport, näringsliv och samhälle/dokumentär är genrer som har högre frekvens (14%) i sin utgivning.


Utgivningsdagar och avsnittslängder

Bland de poddar som släpper fler än ett avsnitt per vecka är den veckodag med flest antal avsnitt tisdag, följt av måndag, onsdag och torsdag.

Över 25% av alla analyserade avsnitt är kortare än 16 minuter och nästan 20% är mellan 16 och 31 minuter långa. Väldigt få avsitt är längre än 91 minuter.