Publicering vecka 30

Publicering vecka 30

På grund av tekniska problem publicerades Nent data för vecka 30 2020 först under vecka 33.