Poddindex växer med fler poddar

Poddindex växer med fler poddar

I samarbete med distributionsplattformen Pod.space, som anslöt till Poddindex 2019, har nu Perfect Days poddar börjat publiceras på Poddindex.se. De ansluter med ett tiotal kommersiella poddar med publicering från vecka 22. Lars Björkman, ansvarig för driften av Poddindex på Kantar Media Audit, kommenterar utvecklingen:

Utgivare och medier, som ger ut en podcast genom någon av de redan anslutna distributionsplattformarna, kan nu ansluta sig för att få sitt varumärke exponderat som Publicist i Poddindex listor

Vår förhoppning är att samtliga medier som ger ut en podd som redan finns på Poddindex vill ingå samarbete för att få ytterligare exponering.