Uppdateringar av Podspace lyssnarstatistik

Uppdateringar av Podspace lyssnarstatistik

Snart genomför Podspace några förändringar som rör hur man beräknar lyssnandet av ditt innehåll som finns på Podspace.

För att ge lite bakgrund – all data och statistik som visas för dina podcasts är beräknad enligt Poddindex mätmetod och verifierad av Kantar Media Audit. Under hösten 2019 beslutade Podspace, tillsammans med de övriga aktörerna i styrgruppen, att anpassa Poddindex beräkningar till den internationella standarden för lyssnarstatistik av podcasts, IAB 2.0. Tanken var att tillsammans ändra mätmetoden redan vid årsskiftet 2020, men efter att flertalet leverantörer till Poddindex inte lyckats göra dessa förändringar i tid, valde Podspace att vänta in övriga aktörer innan man gör skiftet. Detta för att all lyssnardata ska vara rättvis, jämförbar och beräknad på samma sätt, oavsett leverantör.

Från och med 1:a april, 2020 kommer Podspace att börja mäta och visa statistik enligt den nya metoden. Det är ett par olika faktorer i den nya mätmetoden som gör att mängden lyssningar kommer förändras. Den största anledningen till detta är hur man filtrerar bort dubbla och upprepade lyssningar. Enligt den tidigare gemensamma modellen kunde en person lyssna på samma avsnitt upp till 10 gånger inom en timme, innan det filtrerades bort. Vilket hade lett till att en person kunde stå för 10 lyssningar per timme. 

I den nya mätmetoden är det begränsat till en lyssning per avsnitt och 24-timmars period. Det vill säga, om samma person lyssnar på ditt avsnitt 10 gånger enligt samma förutsättningar som tidigare kommer statistiken enbart visa det som 1 lyssning. 

Det gör att den totala räckvidden inte kommer att påverkas särskilt mycket, däremot kommer den totala mängden lyssningar naturligt gå ner en del.

Vad är då fördelen med denna förändring? Mängden lyssningar kommer efter skiftet ge en mer samlad och korrekt bild över antalet individer som lyssnar på ditt innehåll.
 

säger Edward Jewson  på Podspace.