Om Poddindex

Poddindex är en granskad och validerad mätvaluta för poddar anslutna till listorna, med detta har alla som arbetar inom branschen en gemensam valuta med en teknisk medieräckvidd som man kan referera till. Listorna är säkerställda så att de är korrekta enligt de mätregler som Poddindex tekniska kommitté efterlever.

Poddindex uppvisar data om podcasts utifrån teknisk mätning där robottrafik och multipla nedladdningar filtreras bort. På så vis får man fram en faktisk medieräckvidd och antal lyssningar per podd per vecka. Detta i ett led i att skapa större transparens och exkludera robottrafik (Ad Fraud/annonsbedrägerier).

Poddindex mäter teknisk medieräckvidd, ej annonsräckvidd, och det gäller för alla episoder (hela mediekataloger) och styrs också av 60 sek startat/nedladdat enligt regelverket. Då hela mediekataloger uppdateras veckovis kan man inte säga att veckoräckvidden avser avsnittsräckvidd. Podcasts har olika utgivningsfrekvens, det vill säga släpps olika antal avsnitt under olika typer av perioder. Många podcasts släpper ett nytt avsnitt varje vecka, men vissa släpper både en kortversion och en långversion under en och samma vecka.

Alla distributionsplattformar för podcasts i Sverige är välkomna att ansluta sig till Poddindex, det innebär att man som aktör ansöker om certifiering som Plattform samt genomgår granskning genom konceptet Sample Audit. Se certifieringsprocess nedan.

Även de utgivare/medier/produktionsbolag som ger ut en podcast genom någon av de anslutna distributionsplattformarna kan ansluta, då som Publicist, och få sitt varumärke exponerat i listan.

De aktörer som är både distributionsplattform och utgivare ansluter som Plattform.

Hur teknisk medieräckvidd och nedladdningar mäts på Poddindex

Teknisk Medieträckvidd = IAB Listeners: baseras på antalet unika spelare och är en veckoräckvidd på alla poddar som är med på Poddindex. Till exempel en webbläsare, en app, eller annan enhet för uppspelning av ljud. Podcastkonsumtion sker på en mängd plattformar och metoden för att identifiera unikitet kan anpassas beroende på plattform. Då hela mediekataloger uppdateras veckovis kan man inte säga att veckoräckvidden avser avsnittsräckvidd.

Starter/Nedladdningar = IAB Downloads: innebär tekniskt mätta lyssningar som baseras på antalet starter över 60 sekunder och fullständiga nedladdningar. Uppvisas med antal "lyssningar" per vecka. Värdet för Starter/Nedladdningar är högre än medieräckvidden pga. att samma unika spelare kan starta samma avsnitt flera gånger eller lyssna på flera avsnitt under en given period.

För detaljerad information om hur allt mäts, läs regelverket (på engelska)

Frekvens: Podcasts har olika utgivningsfrekvens, det vill säga släpps olika antal avsnitt under olika typer av perioder. Många podcasts släpper ett nytt avsnitt varje vecka, men vissa släpper både en kortversion och en långversion under en och samma vecka. Detta påverkar således tradikdata. Därför uppvisas på free.mediafacts.se/poddindex i topplistan också veckofrekvens.

 

FAQ

Syftet med Poddindex

Poddindex skapar en trygghet för alla annonsörer och mediebyråer när de skall investera i detta digitala medie. Genom att ha en gemensam valuta där man har enats om hur man skall mäta den tekniska räckvidden kan man enkelt jämföra alla poddar som är listade på samma villkor. Resultatet är att exempelvis en annonsköpare kan planera sina medieköp genom att få en uppskattning om hur många individer man kan nå ut till och få sig en uppskattning om annonslagret hos respektive podd.

Läs vårt avsnitt med vanliga frågor och svar här.

 

Anslutningsprocess för Distributionsplattformar

  • Skicka ett mejl till Kantar om förfrågan att ansluta.
  • Distributionsplattformen säkerställer att man mäter teknisk medieräckvidd och starter/nedladdningar i enlighet med gällande regelverk.
  • En arbetsgrupp för Poddindex tar fram en process för hur sökandes plattform ska valideras.
  • Om processen inkluderar ett systemtest kommer testresultat att diskuteras inom arbetsgruppen inklusive sökande. Det finns möjlighet att justera och testa igen.
  • Debitering för att som Plattform ansluta till Poddindex är en fast kvartalskostnad, från 21 800 kr per kvartal beroende på storlek.
  • Projektledning, anpassning av Poddindex databas samt extra arbete utanför standardprocessen har en kostnad baserad på arbetstid. 

 

Anslutningsprocess för Publicister / Utgivare

Gäller de utgivare som har sina poddar hos en redan ansluten distributionsplattform.

  • Skicka ett mejl till Kantar om förfrågan att ansluta.
  • Kantar säkerställer att korrekt uppgifter om utgivaren skickas med i dataimport från ansluten Plattform.
  • Utgivare och publicister får sitt varumärke exponerat i egen kolumn i listorna.
  • Debitering för att som utgivare ansluta till Poddindex är en fast kvartalsavgift som baseras på om man har en till nio (5 500 kr) eller tio eller fler poddar (9 975 kr) anslutna.

Anslutna publicister / utgivare / mediehus:

 

Poddindex tekniska kommitté 

Poddindex tekniska kommitté arbetar gemensamt med att vidareutveckla och anpassa mätvalutan utifrån marknadens behov. Samtliga plattformsaktörer anslutna på Poddindex är representerade och har ett stort deltagande i arbetet. Poddindex tekniska kommitté möts ungefär en gång i månaden.

Mattias Björkman - Bauer Media, Ordförande
Gustaf Helleday - Acast 
Lolo Tode Palm & Frida Kvarnström - Sveriges Radio
Edward Jewson - Podspace / Bowtie
Johan Dahlberg - Perfect Day Media
Peter Mackhé - Sveriges Annonsörer
Maria Grip - Kantar
Lars Björkman - Kantar

 

KONTAKT

För frågor gällande analys av trafiktal, hur du blir kund, drift, generellt och fakturafrågor:

Maria Grip
maria.grip@kantar.com

 

För avtalsfrågor:

Lars Björkman

lars.bjorkman@kantar.com

 

REGELVERKETSWEDISH PODCAST MEASUREMENT STANDARDS

 


KANTAR MEDIA SWEDEN AB
111 20 Stockholm

Poddindex förvärvades av Kantar från Sveriges Annonsörer i december 2019.