Om Poddindex

Poddindex är en granskad och validerad lista för alla poddar som är anslutna till listan, därmed har alla som arbetar inom branschen en gemensam valuta med en räckvidd som man kan luta sig tillbaka på.

Poddindex består av teknisk mätning där robottrafik och multipla nedladdningar på de poddar som är med på listan filtreras bort, för att få fram en räckvidd och antal lyssningar per podd varje vecka. Detta är ett led för att skapa en större transparens och få bort robottrafik (Ad Fraud), det vill säga annonsbedrägerier, med den nya listan får vi fram siffror för "Viewability" i form av lyssningar.

Listan är säkerställd så att den är korrekt enligt de mätregler som Poddindex tekniska kommitté har tagit fram.

Alla distributionsplattformar för podcasts i Sverige är välkomna att ansluta sig till Poddindex, det innebär att man som aktör ansöker om certifiering. Se certifieringsprocess nedan.

Även de utgivare/medier som ger ut en podcast genom någon av de anslutna distributionsplattformarna kan ansluta, då som Publicist, och få sitt varumärke exponerat i listan.

Hur räckvidd och lyssningar mäts på Poddindex

Räckvidd: Teknisk räckvidd baseras på antalet unika spelare och är en veckoräckvidd på alla poddar som är med på Poddindex. Till exempel en webbläsare, en app, eller annan enhet för uppspelning av ljud. Podcastkonsumtion sker på en mängd plattformar och metoden för att identifiera unikitet kan anpassas beroende på plattform. För detaljerad information om hur räckvidd mäts, läs regelverket (på engelska)

Lyssningar: Lyssningar baseras på antalet starter över 60 sekunder och fullständiga nedladdningar och visar antal lyssningar per vecka. Värdet för lyssningar är högre än räckvidden pga. att samma unika spelare kan starta samma avsnitt flera gånger eller lyssna på flera avsnitt under en given period. För detaljerad information om hur starter och nedladdningar mäts, läs regelverket (på engelska)

Certifieringsprocessen för distributionsplattformar

- Skicka ett mejl till Kantar om man bli certifierad, cerifiering av nya distributionsplattformar/poddleverantörer görs upp till två gånger per år. 
- Ansvarig arbetsgrupp för Poddindex tar fram en kort guide om hur testet går till, det utgår från Poddindex mätstandard. Under 2020 pågår arbete med att harmonisera dessa mätregler med globala IAB guidelines.
- Testresultatet visar om man blir är godkänd eller inte, om inte kan den som ansöker justera och testa igen.
- Det finns ett certifieringsscript som hjälpmedel att utföra testet, det genomförs helt automatiserat.
- Debitering för att bli testad och godkänd till Poddindex har en kostnad baserad på arbetstid. 

 

Poddindex tekniska kommitté 

Mattias Björkman - Bauer Media, Ordförande (föräldrarledig maj-december 2020)
Jonas Svanhed - Bauer Media
Chris Jelinski - Acast
Robin Calmegård - Nent
Anna Johansson - Sveriges Radio
Peter Mackhé - Sveriges Annonsörer
Maria Grip - Kantar
Lars Björkman - Kantar

 

Syftet med Poddindex

Listan Poddindex skapar en trygghet för alla annonsörer och mediebyråer när de skall investera i detta digitala medie. Genom att ha en gemensam valuta där man har enats om hur man skall mäta räckvidden kan man enkelt jämföra alla poddar som är listade på samma villkor. En annonsköpare kan planera sina medieköp genom att få en uppskattning om hur många individer man kan nå ut till. Därmed får man även en uppskattning om annonslagret hos respektive podd.

 

FAQ

Hur ansluter jag min podd till Poddindex?

För att ansluta en enskild podd behöver vi reda ut genom vilken distributionsplattform som podden sänds. Ett flertal distributionsplattformar är redan anslutna. 

Min podd finns hos en certifierad plattform, men varför syns den inte på Poddindex.se?

Vissa distributionsplattformar som har genomgått certifiering för att publicera poddata på Poddindex.se har en räckvidssgräns i sin publicering vilket gör att mindre poddar inte publiceras på Poddindex.se per automatik.

Min podd finns hos Acast men varför syns den inte på Poddindex.se?

Det kan bero på att podden ligger på Acast Open (Starter, Influencer, Ace-paketen), det innebär att podden inte publiceras per automatik på Poddindex.se. De poddar som är anslutna till Acast Pro Service, och därmed har större access till analytics i Acast plattform, har genomgått certifiering för att publiceras på Poddindex.se. Dock finns en räckviddsgräns vilket gör att mindre poddar inte publiceras på Poddindex.se per automatik.

Min podd finns på Poddindex.se men varför framgår inte vem som är utgivare i listan?

Utgivare/medier som ger ut en podcast genom någon av de anslutna distributionsplattformarna kan ansluta, då som Publicist, och få sitt varumärke exponerat i listan. Kontakta Kantar för att ansluta.

Vad kostar det att ansluta till Poddindex.se?

Som distributionsplattform beror det på storlek, mätt i teknisk räckvidd. En liten aktör har under 100 000 i räckvidd/vecka och debiteras en kostnad på 19 825 SEK per kvartal.

Som enskild podd har vi i dagsläget inte erbjudande att ansluta sig, certifieringen som krävs för anslutning gäller den distributionsplattform man använder för sin podd.

Som utgivare/medie, som ger ut en podcast genom någon av de anslutna distributionsplattformarna, anlsuter man som Publicist och får sitt varumärke exponerat mot en kostnad på 9 500 SEK per kvartal.

Hos vilka plattformar kan man få sin podd publicerad på Poddindex.se?

För tillfället Bauer Media, Nordic Entertainment Group (Nent/MTG), Acast, Podspace och Sveriges Radio.

Hur kommer jag i kontakt med en distributionsplattform?

 

KONTAKT

För frågor gällande analys av trafiktal, hur du blir kund, drift, generellt och fakturafrågor:

Maria Grip
maria.grip@kantar.com

+46 (0) 73 639 4410

 

För avtalsfrågor:

Lars Björkman

lars.bjorkman@kantar.com

 

REGELVERKETSWEDISH PODCAST MEASUREMENT STANDARDS

 


KANTAR SIFO AB
111 20 Stockholm

 

Poddindex förvärvades av Kantar från Sveriges Annonsörer i december 2019.